Đây Là Một Ngôi Trường Rất Đáng Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM (uah.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đây Là Một Ngôi Trường Rất Đáng Học

Ưu điểm

Đây là một trường công lập có mức học phí tương đối rẻ. Về phần học tập, giảng viên rất tâm lý với sinh viên, chất lượng bài giảng qua từng môn học tốt. Ngoài ra các hoạt động ngoại khoá rất tích cực

Điểm cần cải thiện

Tuy vậy mức độ liên tục của đồ án không kịp thở :)))

Trải nghiệm và lời khuyên

Dù đồ án liên tục nhưng mình vẫn cảm thấy vô cùng xứng đáng khi đã chọn ngôi trường này

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn