Một Ngôi Trường Có Tiếng Với Những Kiến Trúc Sư | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM (uah.edu.vn)

tuyền nguyễn
tuyền nguyễn

Một Ngôi Trường Có Tiếng Với Những Kiến Trúc Sư

Ưu điểm

giảng viên nhiệt tình, tận tâm, giáo án dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

cơ sở vật chất cũ, lớp học đông

Trải nghiệm và lời khuyên

Một ngôi trường có tiếng với những kiến trúc sư, nhà thiết kế trên nhiều lĩnh vực đầy tài năng và nhiệt huyết. Nơi ươm mầm những ước mơ về kiến trúc và thiết kế của tuổi trẻ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn