Rất Tốt, Nên Học Ở Đây | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Rất Tốt, Nên Học Ở Đây

Ưu điểm

cơ sở vật chất đầy đủ, giảng viên nhiệt tình có chuyên môn cao, môi trường cởi mở rất tốt để phát triển bản thân

Điểm cần cải thiện

cần cho sinh viên trải nghiệm thực tế nhiều với doanh nghiệp từ năm 1

Trải nghiệm và lời khuyên

môi trường cởi mở rất tốt để phát triển bản thân, học phí vừa phải

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn