Cần Đầu Tư Cơ Sở Vật Chất. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Trúc Trần Nguyễn Diễm
Trúc Trần Nguyễn Diễm

Cần Đầu Tư Cơ Sở Vật Chất.

Ưu điểm

Học phí rẻ. Giảng dạy chất lượng. Khuôn viên trường đẹp. Môi trường năng động.

Điểm cần cải thiện

Nhà trường cần đẩy mạnh đầu tư hơn về cơ sở vật chất: Sách ở thư viện ít; Loa và các vật dụng chưa thật sự đảm bảo.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường có mức học phí phù hợp, tạo môi trường năng động cho sinh viên phát triển, học tập

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn