Chất Lượng Giảng Dạy Và Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Giảng Dạy Và Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

Trang thiết bị đầy đủ cũng như tạo mọi điều kiện cho sinh viên học tập và nghiên cứu

Điểm cần cải thiện

Giảng viên và sinh viên vẫn còn có khoảng cách nhất định

Trải nghiệm và lời khuyên

Là môi trường học tập lý tưởng cho những sinh viên có đam mê về luật kinh tế cũng như muốn du học nước ngoài, thầy cô khá thân thiện cũng như tạo mọi điều kiện cho sinh viên học tập nghiên cứu, được quen với rất nhiều bạn mới ở nhiều lĩnh vực mới cũng như học hỏi được nhiều kinh nghiệm của các anh chị đi trước.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn