Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Tuyền Nguyễn
Tuyền Nguyễn

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

đa số giảng viên du học nước ngoài về truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn phong phú

Điểm cần cải thiện

trường ở xa so với trung tâm thành phố

Trải nghiệm và lời khuyên

có nhiều hoạt động ngoại khoá giúp sinh viên tự tin, năng động, liên hệ với thực tiễn cuộc sống hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn