Chất Lượng Tốt - Đánh giá về Trường Đại học Kinh tế - Luật | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chất Lượng Tốt

Tuyền Nguyễn
Tuyền Nguyễn

Ưu điểm

đa số giảng viên du học nước ngoài về truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn phong phú

Điểm cần cải thiện

trường ở xa so với trung tâm thành phố

Trải nghiệm và lời khuyên

có nhiều hoạt động ngoại khoá giúp sinh viên tự tin, năng động, liên hệ với thực tiễn cuộc sống hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.