Đánh Giá Các Chương Trình Ngoại Khóa | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Các Chương Trình Ngoại Khóa

Ưu điểm

- Chương trình nội dung hấp dẫn. - Mang nhiều thông tin bổ ích - Đảm bảo chất lượng

Điểm cần cải thiện

- Một số chương trình chưa thu hút được nhiều sinh viên tham gia

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi đã học được nhiều điều bổ ích và quen biết nhiều người bạn mới

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn