Đánh Giá Chung | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Chung

Ưu điểm

Cơ sở vật chất không gian thoái mát, rộng rải. Sinh viên năng động, sôi nổi.

Điểm cần cải thiện

Cần tạo điều kiện cho các clb ngoài trường đặt bàn bán vé các cuộc thi hơn nữa.

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập tốt. Trường top đầu ngành kinh tế - luật.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn