Đánh Giá Chung Về Trường Đại Học Kinh Tế Luật | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Chung Về Trường Đại Học Kinh Tế Luật

Ưu điểm

Nhà ăn chất lượng, giáo viên thì có rất nhiều thầy cô dễ tính và cũng dễ thương nữa. Phòng học rộng rãi thoáng mát.

Điểm cần cải thiện

Về việc đki học phần, cần hiện giáo viên để sinh viên có thể đăng kí. Trường không nên tự ý đổi giáo viên khi sinh viên đã đăng kí giáo viên xong

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất thú vị!! CLB đội nhóm rất nhiều, có thể tự do lựa chọn, cơ sở vật chất thì đã được cải tiến hơn, ngoài ra còn có thể học tập phong cách ăn mặc, sự chuyên nghiệp trong việc học ở đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn