Đánh Giá Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

tốt, thuận lợi cho sinh viên học tập

Điểm cần cải thiện

mới chỉ có 2 tòa nhà

Trải nghiệm và lời khuyên

Cơ sở vật chật ở trường tuy ít nhưng đã phần nào đáp ứng được nhu cầu cho sinh viên. Hy vọng trường sẽ xây thêm nhiều tòa nhà hơn nữa để chất lượng cơ sở vật chất được tốt hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn