Đánh Giá Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

- Môi trường học tập lành mạnh - Nhà trường tạo điều kiện để học sinh có thể học tập thoải mái nhất - Có nhiều cơ hội làm việc nhóm, rèn luyện được nhiều kỹ năng trong môi trường học tập

Điểm cần cải thiện

- Tình trạng đi học trễ vẫn còn xảy ra

Trải nghiệm và lời khuyên

Từ môi trường này tôi đã học hỏi được nhiều kiến thức cũng như rèn luyện kỹ năng cho bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn