Đánh Giá Tổng Quan Theo Ý Kiến Của Mình | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Phước Lương
Phước Lương

Đánh Giá Tổng Quan Theo Ý Kiến Của Mình

Ưu điểm

Mội trường thân thiện Giảng viên giỏi, nhiệt tình, thân thiện Cơ sở vật chất tốt Môi trường năng động

Điểm cần cải thiện

Bồ cầu ị loạn, dễ trúng người hà

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên đăng kí Kinh tế- Luật trong nguyện vọng đại học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn