Đánh Giá Trường Kinh Tê-Luật | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Thu Phương
Thu Phương

Đánh Giá Trường Kinh Tê-Luật

Ưu điểm

Môi trường thân thiện, thầy cô có chuyên môn, lại có nhiều CLB để rèn luyện.

Điểm cần cải thiện

Chỉ muốn trường có nhiều sách hơn.ko chỉ sách chuyên ngành ma còn sách kĩ năng nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Thực sự đúng đắn khi lựa chọn Kinh tê-luật làm hành trang cho mình. Được tiếp xúc với những người rất máu lửa. Maiyeuuel.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn