Đánh Giá Về Cơ Hội Việc Làm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Về Cơ Hội Việc Làm

Ưu điểm

- Nhiều nhà tuyển dụng đánh giá cao sinh viên UEL - Các kiến thức học được trên trường rất cần thiết để bổ trợ khi di làm

Điểm cần cải thiện

- Nên tạo nhiều điều kiện hơn hoặc mời các nhà tuyển dụng về trường.

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn cứ cố gắng học tập rèn luyện bản thân hơn, bổ trợ kiến thức về nhiều mặt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn