Đánh Giá Về Trường Đại Học Kinh Tế-Luật | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Về Trường Đại Học Kinh Tế-Luật

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt, thầy cô có kinh nghiệm và chuyên môn cao

Điểm cần cải thiện

Chưa đủ số lượng phòng học cho học sinh

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất thích hợp để học tập, nơi mà bạn có thể giao lưu, kết nối bạn bè, học hỏi từ thầy cô

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn