Đh Kinh Tế Luật | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đh Kinh Tế Luật

Ưu điểm

Học phí rẻ, chất lượng học tập tốt, môi trường thân thiện, các đội nhóm CLB hoạt động năng nổ

Điểm cần cải thiện

Quá xa trung tâm, xung quanh trường là quốc lộ nên hẻo lánh nguy hiểm ít nơi vui chơi

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tập và sinh hoạt CLB trong môi trường ĐH tốt, được phát triển bản thân mình hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn