Hoạt Động Ngoại Khóa | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Hoạt Động Ngoại Khóa

Ưu điểm

1 tháng có hàng chục chương trình, kinh khủng

Điểm cần cải thiện

nhiều quá cũng hơi mệt

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học, ăn chơi, học hành ổn cả. học phí cũng rẻ, thầy cô cũng thân thiện và giỏi

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn