Học Phí Rẻ | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Phí Rẻ

Ưu điểm

Trường top và có học phí rẻ nhất trong các trường đào tạo về kinh tế và luật trên địa bàn TPHCM

Điểm cần cải thiện

Vì học phí rẻ nên cơ sở vật chất còn chưa được mở rộng

Trải nghiệm và lời khuyên

Vì đầu vào cao nên tập trung hầu hết học sinh khá giỏi, tạo môi trường cạnh tranh trong học tập. Nên tham gia các câu lạc bộ để có thể năng động và sáng tạo hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn