Kinh Tế-Luật, Môi Trường Học Tập Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Kinh Tế-Luật, Môi Trường Học Tập Chất Lượng

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện, giỏi kiến thức, vững kĩ năng Sinh viên năng động, giỏi và nhiệt huyết

Điểm cần cải thiện

Nhà trường cần cung cấp chỗ nghỉ cho sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Uel là lựa chọn tốt cho cuộc đời sinh viên, là nơi cung cấp kiến thức cho bạn, cho bạn nền tảng vững chắc bước vào đời

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn