Kt Luật Đáng Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Kt Luật Đáng Học

Ưu điểm

môi trường tốt để trao dồi bản thân

Điểm cần cải thiện

Học phí và khuôn viên trường nên có lót đá trên cỏ để tham quan

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia câu lạc bộ sáng tạo và khởi nghiệp csc

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn