Môi Trường Học Rất Năng Động | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Rất Năng Động

Ưu điểm

Trường có nhiều câu lạc bộ với đủ các chương trình như khởi nghiệp, chứng khoán, học thuật, tiếng nhật, tiếng anh... Giúp các bạn trao dồi kiến thức và năng động sáng tạo hơn sau khi ra trường

Điểm cần cải thiện

Quá khó chọn nên tham gia câu lạc bộ nào vì rất nhiều câu lạc bộ thú vị

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia ít nhất 1 câu lạc bộ trong 2 năm học đầu tiên, vừa giúp cải thiện những kĩ năng yếu kém và hơn hết là giúp bạn năng động và hòa nhập tốt hơn trong môi trường mới.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn