Môi Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Phượng Nguyễn Trường Đan
Phượng Nguyễn Trường Đan

Môi Trường Tốt

Ưu điểm

Trường cơ nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên, tạo môi trường học tập giúp sinh viên phát triển bản thân và học phí rẻ.

Điểm cần cải thiện

Trường khá xa trung tâm.

Trải nghiệm và lời khuyên

Là một quyết định đúng đắn. Học hỏi được nhiều điều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn