Một Trong Những Lựa Chọn Hàng Đầu Của Sinh Viên Kinh Tế | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Hảo Ngụy
Hảo Ngụy

Một Trong Những Lựa Chọn Hàng Đầu Của Sinh Viên Kinh Tế

Ưu điểm

Môi trường năng động cho sinh viên không chỉ về kiến thức mà còn cả về kĩ năng sống, nhà trường quan tâm và lắng nghe góp ý của sinh viên, thầy cô đa số đều nhiệt tình và tận tâm

Điểm cần cải thiện

Chất lượng ăn uống của căn tin

Trải nghiệm và lời khuyên

Là nơi mà mình nghĩ đáng để trao trọn 4 năm thanh xuân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn