Mức Học Phí Của Trường. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Son Nguyen
Son Nguyen

Mức Học Phí Của Trường.

Ưu điểm

Rất hợp lý cho sinh viên Việt Nam

Điểm cần cải thiện

Mỗi năm tăng 10% học phí

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi cảm thấy rất hài lòng về học phí, chất lượng đào tạo, cũng như cơ sở vật chất và đặc biệt là không gian xanh của trường.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn