Myuel Myfis | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Phong Nguyễn Thanh
Phong Nguyễn Thanh

Myuel Myfis

Ưu điểm

Giảng viên rất trách nhiệm và nhiệt huyết, các hoạt động ngoại khóa của trường rất ok, khuôn viên trường xanh tốt, đặc biệt trường có nhiều câu lạc bộ rất tốt cho sinh viên rèn luyện và cải tiến bản thân

Điểm cần cải thiện

Lớp học nóng, còn mọi thứ khác khá ổn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia nhiều nhất các hoạt động của trường cũng như các CLB tổ chức để trau dồi các kỹ năng cũng như kiến thức cho bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn