Sự Lựa Chọn Đúng Đắn | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

NGỌC PHẠM
NGỌC PHẠM

Sự Lựa Chọn Đúng Đắn

Ưu điểm

giảng viên nhiệt tình. môi trường tốt

Điểm cần cải thiện

Căn tin nên đầu tư vào món ăn hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Một khi đã vào UEL, bạn phải chấp nhận được áp lực

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn