Sự Lựa Chọn Đúng Đắn Của Tôi | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Sự Lựa Chọn Đúng Đắn Của Tôi

Ưu điểm

Trường rất xanh - sạch - đẹp, giảng viên giỏi và tâm huyết truyền đạt kiến thức cho sinh viên, môi trường học tập thoải mái với khá đầy đủ cơ sở vật chất, ban giám hiệu rất quan tâm đến sinh viên

Điểm cần cải thiện

Nâng cao chất lượng giảng dạy hơn nữa và tạo nhiều điều kiện hơn cho các sinh viên có điều kiện tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất tuyệt vời và ý nghĩa. Hãy lựa chọn Đại học Kinh tế - Luật nhé các bạn!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn