Tiên Phong - Vượt Trội - Lãnh Đạo | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tiên Phong - Vượt Trội - Lãnh Đạo

Ưu điểm

Học phí phù hợp với nhiều hoàn cảnh, chất lượng đào tạo tốt, cơ sở vật chất vừa vặn, môi trường tạo được sự tiến bộ.

Điểm cần cải thiện

Lịch học, tự học

Trải nghiệm và lời khuyên

Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Dám nghĩ, dám làm. Còn thời gian thì nỗ lực, nhất định phải có mục tiêu mà theo đuổi, vì bản chất ta dễ bỏ cuộc khi thiếu kỷ luật.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn