Trường Đại Học Kinh Tế-Luật:trải Nghiệm Tuyệt Vời | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Linh Nguyễn
Linh Nguyễn

Trường Đại Học Kinh Tế-Luật:trải Nghiệm Tuyệt Vời

Ưu điểm

giáo viện tốt,uy tín:cơ sở giáo dục trang bị thoáng mát,rộng rãi.Khuôn viên phù hợp cho việc chơi nhiều môn thể thao khác nhau

Điểm cần cải thiện

Một số phòng chưa được trang bị điều hòa,máy chiếu đầy đủ,căng-tin trường chưa thật rộng rãi để có thể đáp ứng nhu cầu của học viên.#edu2review

Trải nghiệm và lời khuyên

hãy cùng #edu2review lan tỏa các giá trị đẹp tới cộng đồng nào

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn