Trường Đh Kinh Tế - Luật | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đh Kinh Tế - Luật

Ưu điểm

Tự do, tôn trọng cá nhân, năng động

Điểm cần cải thiện

Phòng học còn nóng

Trải nghiệm và lời khuyên

Ngôi trường này là nơi có thể gặp được rất nhiều con người thú vị và tuyệt vời. Không chỉ bạn bè mà còn giáo viên cũng là những người tôn trọng ý kiến cá nhân, cá tính và suy nghĩ riêng của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn