Trường Đh Kinh Tế - Luật | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đh Kinh Tế - Luật

Ưu điểm

Chất lượng tốt, là mối quan tâm của nhiều nhà tuyển dụng

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tại UEL giúp tôi có nhiều trải nghiệm tuyệt vời, không chỉ mở rộng kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn