Trường Đh Kinh Tế Luật | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đh Kinh Tế Luật

Ưu điểm

Một môi trường học tập lý tưởng đối với các bạn yêu thích khổi ngành kinh tế và luật.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện hết như trong mô hình. Nằm xa trung tâm thành phố. Xung quanh trường không có nhiều quán trà sữa và quán ăn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Một ngôi trường xứng đáng để bạn trải qua trong 4 năm có phần ảnh hưởng khá lớn đến cuộc đời bạn!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn