Trường Xịn Lắm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Xịn Lắm

Ưu điểm

Thầy cô vui tính =)))

Điểm cần cải thiện

nope nha mí bạn

Trải nghiệm và lời khuyên

nên tham gia Câu lạc bộ sáng tạo và khởi nghiệp csc nha

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn