Uel’ Comment | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Huỳnh Phượng
Huỳnh Phượng

Uel’ Comment

Ưu điểm

Cở sở vật chất rất tốt

Điểm cần cải thiện

Thang máy cho sinh viên không đủ

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên thử và trải nghiệm bạn sẽ không hối tiếc vì khoảng thanh xuân này đâu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn