Uel - My Choice | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Uel - My Choice

Ưu điểm

Nhiều câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng, chương trình giảng dạy tốt

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên trải nghiệm 4 năm đại học ở UEL. Đây là môi trường học tập tuyệt vời, môi trường rèn luyên kỹ năng tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn