Đại Học Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (neu.edu.vn)

bi ve
bi ve

Đại Học Chất Lượng

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt, cơ sở vật chất tuyệt vời

Điểm cần cải thiện

Cần giảm bớt học phí đối với một số ngành học bằng tiếng anh

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường năng động, môi trường học tập tốt, tự học để tiến bộ bản thân là chính

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn