Bảng Đánh Giá | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Bảng Đánh Giá

Ưu điểm

Môi trường hiện đại, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Học phí khá cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Tham gia câu lạc bộ giúp bạn học hỏi kinh nhiều kinh nghiệm và phát triển bản thân mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn