Các Khoá Chất Lượng Cao | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Các Khoá Chất Lượng Cao

Ưu điểm

Giáo viên là những người có kinh nghiệm thực tế trong ngành nghề

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất không xứng đáng với mức học phí cao. Phải nhiều lần phê bình, nêu ý kiến mới cải thiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

Quan trọng là ở bản thân mình, nhà trường chỉ là người trung gian thôi.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn