Cảm Thấy Rất Hài Lòng Và Tự Hào Về Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Thư Đàm
Thư Đàm

Cảm Thấy Rất Hài Lòng Và Tự Hào Về Trường

Ưu điểm

Giảng viên tận tình, chu đáo, giảng bài dễ hiểu và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên được thể hiện bản thân, trau dồi và phát triển.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở E còn thiếu căn tin

Trải nghiệm và lời khuyên

Tích cực trong học tập và rèn luyện bản thân trong các phong trào, hoạt động, câu lạc bộ của trường để tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho việc học tập.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn