Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng

Ưu điểm

Sạch sẽ, có khoa học & hiện đại, website có tính công nghệ cao.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở còn nhỏ. Đi xa

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm tuyệt vời được học trong môi trường chất lượng từ giảng viên cho đến cơ sở vật chất.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn