Chất Lượng Dạy Học Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Dạy Học Tốt

Ưu điểm

Giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Các cơ sở quá xa nhau

Trải nghiệm và lời khuyên

Từ cơ sở B qua cơ sở A đi xe buýt mất cả tiếng đồng hồ nếu kẹt xe -.-

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn