Chất Lượng Dạy Và Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Dạy Và Học

Ưu điểm

Đầu vào tốt, giảng viên dạy giỏi. Hoạt động phong trào rất tốt

Điểm cần cải thiện

Học phí hơi cao , có một số giảng viên chưa tâm huyết.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm của tôi ở đây rất thú vị. Được đi học nhiều cơ sở phượt nguyên cái sài gòn. Tham gia CLB vô cùng ý nghĩa. Học tập ổn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn