Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Minh Phùng Bảo
Minh Phùng Bảo

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

Khối lượng kiến thức vừa đủ

Điểm cần cải thiện

Nội dụng kiến thức bao quát, chưa chuyên sâu

Trải nghiệm và lời khuyên

Có nhiều hoạt động thú vị và bổ ích. Thầy cô quan tâm đến sinh viên, có những chuyến đi thực tế để mở mang kiến thức.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn