Chất Lượng: Khá Ổn | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng: Khá Ổn

Ưu điểm

Chương trình học tiên tiến, có cập nhật, thầy cô giỏi, môi trường năng động.

Điểm cần cải thiện

Học phí khá cao, khuôn viên trường nhỏ, nhiều môn học chưa hấp dẫn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nhìn chung là hài lòng, hy vọng trong tương lai sẽ nhận được nhiều giá trị hơn từ trường.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn