Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình, thân thiện

Điểm cần cải thiện

Thời gian học

Trải nghiệm và lời khuyên

Chất lượng từ chương trình học tới giảng viên đều xứng đáng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn