Chất Lượng Ueh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Ueh

Ưu điểm

Môi trường năng động, giảng việt cực xịn, giáo trính chất lượng.

Điểm cần cải thiện

Có quá nhiều cơ sở phải di chuyển giữa các năm

Trải nghiệm và lời khuyên

Bản thân trở nên năng động hơn, trong quá trình học tập tiếp thu được nhiều kiến thức và học hỏi được nhiều điều ngoài xã hội.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn