Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

Có các cơ sở rất đẹp, nhìn chuyên nghiệp, mang lại cảm giác học vui hơn so với bình thường. Mọi phòng đều có máy chiếu và loa, thuận lợi cho việc thuyết trình nhiều.

Điểm cần cải thiện

Có những cơ sở vẫn còn chưa được tân trang, và có những phòng học rất nóng, chỗ đỗ xe tới trễ có khi sẽ không để xe được.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình học cơ sở không đẹp mấy, nhưng nói chung cũng không phải không hài lòng vì nó có cảm giác như đang học lớp học trung học phổ thông mà thôi. Nên là vận yêu thích trường

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn