Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

Phòng học rộng rãi, thoáng mát với máy lạnh, máy quạt,...

Điểm cần cải thiện

Chạy nhiều cơ sở

Trải nghiệm và lời khuyên

Biết nhiều nơi, nhiều cơ sở khác nhau của trường, phòng học tốt giúp sinh viên thoải mái

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn