Đại Học Kinh Tế Không Chỉ Dạy Bạn Kiến Thức | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại Học Kinh Tế Không Chỉ Dạy Bạn Kiến Thức

Ưu điểm

Đại học kinh tế không chỉ dạy bạn kiến thức mà còn dạy bạn những kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống, môi trường làm việc học tập năng động sáng tạo, giúp sinh viên phát triển tư duy, sáng tạo.

Điểm cần cải thiện

Đại học kinh tế có nhiều cơ sở, khó khăn trong việc di chuyển

Trải nghiệm và lời khuyên

Vào đại học kinh tế, vào Travel Group là một quyết định đúng đắn trong đời học sinh. Travel giúp mình hoàn thiện bản thân mình hơn, từ một người nhút nhát trở thành một con người năng động, giúp mình thoải mái thể hiện chính bản thân mình, là ngôi nhà thứ hai của mình giúp thời thanh xuân của mình trở nân tưới đẹp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn