Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Ưu điểm

Môi trường học tập năng động, nhiều cơ hội rèn luyện về kiến thức cũng như các kĩ năn

Điểm cần cải thiện

Khuôn viên hẹp, thiếu chỗ để xe.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khá ổn, mặc dù khuôn viên hẹp nhưng sinh viên rất năng động và nhiệt tình các câu lạc bộ đội nhóm hoạt động tích cưc, có nhiều chương trình hoành tráng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn